Sirsnīgs, dāsns, pakalpīgs, atsaucīgs un līdzjūtīgs – vērīgs pret citu cilvēku sajūtām, vēlmēm, vajadzībām, redz, kas citiem nepieciešams pat tad, ja tos nepazīst. Viņam svarīgi rūpēties par citiem, īpaši būtiskas ir attiecības. Viegli ziedoties, tomēr vēlas, kaut spētu pateikt nē, jo pārāk daudz enerģijas velta, rūpējoties par citiem, nevis par sevi. Jūtas sāpināts, ja cilvēki viņa labos nodomus tulko kā vēlmi manipulēt vai kontrolēt citus. Palīdzētājam patīk, ka viņu uzskata par sirds siltu un labestīgu cilvēku, bet, ja viņu neņem vērā vai nenovērtē, viņš var kļūt ļoti emocionāls, prasīgs vai agresīvs. Viņš vēlas justies vajadzīgs, tomēr savu vajadzību atzīšana sagādā lielas grūtības un kaunu. Uzskata, ka pilnībā jāatdod sevi citiem, lai tiktu mīlēts. Var būt privātīpašniecisks, iedomīgs, uzmācīgs un sagaidīt no citiem pārāk daudz. Savos veselīgajos attīstības līmeņos OTRIE ir nesavtīgi, palīdz citiem tikai tad, kad tas ir nepieciešams un ir spējīgi atzīt paši savas vajadzības. 

Dzīves laikā iegūstamā spēja – pazemība 
Bāziskā vēlme – izjust mīlestību un pašam būt galvenajam mīlestības avotam citu cilvēku dzīvēs
Bāziskās bailes – bailes būt tādam, kuru mīlēt nav vērts
Bērnības modelis – noliegums attiecībā uz tēvu vai tēva funkciju veicēju 
Bērnībā, neapzināti, saņemtais vēstījums – nav labi runāt par savām vajadzībām!
Bērnībā zaudētais vēstījums – tu esi gribēts!
Pamatkaisle  – lepnums
Lepnums attiecās uz šī tipa nespēju vai nevēlēšanos atzīt savas ciešanas. OTRIE noliedz paši savas vajadzības, tai pašā laikā cenšas „palīdzēt” citiem. Šo kaislību varētu raksturot arī kā Iedomību – lepnums pašam par savu vērtību, nevainību, tikumu
Paša izdomātais “ideālais tēls” – es palīdzu
Dzīves scenārijs – meklē tuvību
Dzīves laikā iegūtā atziņa – lai kaut ko saņemtu, vispirms ir jādod
Izaicinājums pārējiem – dod tikai, lai saņemtu. vēlas palīdzēt, kad palīdzība nav nepieciešama
Problēma pašam – izdegšana
Runas veids – glaimojošs, padomus dodošs
Fiksācija /lamatas – glaimi, pakalpīgums
Aizsardzības mehānisms – savu vajadzību apspiešana 
Tas, no kā mēģinu izvairīties – no savu vajadzību apmierinājuma trūkuma

Veselīgs OTRAIS pamana savas jūtas un vajadzības kā veselīgs CETURTAIS

Kad Veselīgs OTRAIS iet uz Veselīgo CETURTO, viņi sastopas ar pilnu savu patieso jūtu spektru un sāk apzināties sevi tādu, kādi viņi patiesībā ir. OTRAIS tiek vaļā no uzmācīgās vēlmes visiem izpatikt un glābt pasauli. Viņi kļūst emocionāli godīgi, apzinās savu agresiju un nepatiesos motīvus. Arī savs nereālais paštēls „Es esmu Mīlestības iemiesojums” kļūst daudz piezemētāks. Viņi kā CETURTIE nenoliedz savas dvēseles ēnas puses un nemeklē vainu citos, kā to dara OTREI. Ieskatīšanās savā pretrunīgajā būtībā un neapmierinātībā salauž OTRAJIEM piemītošo lepnību un palīdz saskatīt, ka arī viņiem ir nepieciešama pestīšana, palīdzība, Dieva žēlastība. 

Neveselīgs OTRAIS kļūst agresīvs un dominējošs, kā neveselīgs ASTOTAIS

Šie OTRIE nespēj izteikt savas vajadzības, jo negrib būt egoistiski. Viņi vēlas būt neaizvietojami, un, lai citi būtu viņiem pateicību parādā. Viņi cenšas apmierināt savas vajadzības, darot labas lietas citiem un cerot, ka eventuāli citi parūpēsies par viņiem. Kad tas nestrādā, vai OTRAJIEM pieaug satraukums, viņos kūsā lielas dusmas (kaut arī neapzinātas) par to, ka apkārtējie  ir tik nepateicīgi. 
Parasti OTRIE izturas mīļi, lai nebūtu jācieš no mīlestības trūkuma. Taču, ja viņi pārāk ilgi jūtas pazemoti, izmantoti vai atstumti, viņi var zaudēt savaldību vai bezceremoniāli likt citiem saprast, ka ar viņiem nedrīkst šādi izrīkoties vai pieņemt viņus kā kaut ko pašsaprotamu. Tie kļūst līdzīgi neirotiskajiem Astotajiem – Es esmu varens.  

OTRAIS ar PIRMĀ spārnuKALPOTĀJS

VESELĪGS – vairāk uz pakalpojumiem orientēts, palīgs, aprūpētājs. Šie cilvēki apvieno sirsnīgu siltumu ar nopietnību, jo tiecās izstarot labestību un nesavtīgi kalpot. Šis Pirmā tipa morāles un Otrā tipa empātijas un iejūtības apvienojums rada šajos tipos spēcīgu vēlmi atvieglot cilvēku ciešanas. Viņi ir tādi „Labie Samarieši”, kas ir gatavi uzņemties tos pienākumus, no kuriem pārējie parasti izvairās (netīro darbiņu darītāji). Viņi ir daudz nopietnāki, nekā Otrie ar Trešā spārnu, acīmredzami citu cilvēku aprūpētāji – skolotāji, sabiedriskā darba darītāji, medicīniskie darbinieki, bezpalīdzīgo un nelaimīgo aprūpētāji.
DAĻĒJI VESELĪGS. Domā, ka tas ir viņu pienākums apspiest savas egoistiskās jūtas, jo jūtas atbildīgi par citu cilvēku labklājību un parasti ir kārtīgi pienākumu cilvēki, kas diezgan skarbi izturas paši pret sevi. Viņi ir emocionāli, bet cenšas būt ļoti savaldīgi un neizrādīt savas emocijas, jo jūtas ļoti neērti, ja ir jāpievērš sev uzmanība. Viņiem patīk strādāt citu aizsegā, tai pat laikā, viņi vēlas būt svarīgi citu cilvēku dzīvē. Šie Otrie dzīvo kontrastā ar savām emocionālajām vajadzībām. Šie Otrie var kļūt ļoti paškritiski, nevērīgi izturēties pret savu veselību, noliegt savas vajadzības un tēlot “svēto mocekli”.  

OTRAIS ar TREŠĀ spārnuNAMATĒVS 

VESELĪGS – šie cilvēki ir draudzīgi un komunikabli; viņi meklē mīlestību,veidojot kontaktus un liekot citiem justies labi. Šo cilvēku pašcieņa ir saistīta vairāk ar viņu pašu personīgajām kvalitātēm nevis ar to pakalpojumu kvalitāti, ko viņi sniedz citiem. Viņi ir sociāli aktīvi, runīgi, apburoši un spējīgi pielāgoties – acīmredzamas personības. Viņiem patīk būt devīgiem un dalīties ar savem draugiem savos resursos un talantos – ēst gatavošana, dziedāšana, klausīšanās, izklaidēšana.  
DAĻĒJI VESELĪGS – šie cilvēki ir draudzīgi un ar labu humoru apveltīti cilvēki, lai gan koncentrējušies un ambiciozi. Viņi parasti nesteidzās kādu aprūpēt, jo viņi uzskata, ka viņu draudzība un viņu uzmanība jau ir pietiekama dāvana apkārtējiem. Trešo vēlme pēc atzinības sajaukumā ar Otro intimitātes nepieciešamību liek šiem cilvēkiem vairāk koncentrēties uz attiecībām, pārmērīgu draudzīgumu, pārspīlētu sentimentalitāti un samākslotu jūtu izrādīšanu. Šie ir mazāk nopietni un mazāk uz uzdevumu izpildi orientēti Otrie. Viņi arī mazāk šaubās par sevi un mazāk sevi kritizē nekā citi Otrie.  Šie cilvēki izsakās tieši attiecībā uz to, ko viņi vēlas un pievērš uzmanību tiem pakalpojumiem, ko viņi ir snieguši. Viņi uzsver savu nozīmi, var būt valdonīgi un dažreiz arī iedomīgi.
 
Ja OTRAJAM dominē pašsaglabāšanās instinkts
Viņi tic, ka viņi ir vērtīgi tikai tad, ja palīdz citiem, dod! Vidēji veselīgs OTRAIS apspiež pats savas pašsaglabāšanās vajadzības un pievēršas citu cilvēku vajadzībām. Viņi parasti neizrāda vēlēšanos sacensties ar citiem par resursu un materiālo labumu iegūšanu un ir kopā ar tiem, kas viņiem to visu vajadzības gadījumā varētu nodrošināt. Neapzināti OTRAIS gan gaida, ka citi parūpēsies par viņa vajadzībām, bet nekad neko tieši neprasa. Viņi negrib lūgt to, ko vēlas vai kas viņiem pienākas. Viņi vēlas, lai pret tiem izturas tā, kā viņi paši izturas pret pārējiem. OTRAIS tic, ka mīloša persona otram kaut ko dod.

Ja OTRAJAM dominē seksuālais instinkts
Mīlestības alkas. Seksuālais OTRAIS nepārtraukti cenšas saņemt apstiprinājumu tam, ka tas otrs cilvēks pievērš viņam uzmanību un viņi ir tuvi. Šim OTRAJAM mīlestība izpaužas šķēršļu pārvarēšanā. Tas nepieņem saprātīgus argumentus, kāpēc šīs attiecības nav iespējamas „mīlestība spēj visu! 
Ja Sociālie OTRIE vēlas būt visu draugi, tad Seksuālie OTRIE vēlas kļūt par dažu cilvēku labāko draugu, par „Numur viens uzticamības personu„ šo cilvēku dzīvēs. Seksuālais OTRAIS ir pavedinošs. Tas pavedina pārsvarā pievēršot otram cilvēkam daudz uzmanības. Liktenīgā sieviete, Kleopatra, Karmena. Es būšu perfekts partneris tavā dzīvē, dod (nodrošini) man visu, ko es gribu.

Ja OTRAJAM dominē sociālais instinkts
Sociālais OTRAIS vairāk koncentrējos uz citu cilvēku sociālajām vajadzībām. Šim OTRAJAM ir spēcīga vēlme patikt un tikt pieņemtam. Viņi parasti ir ļoti sabiedriski un aizņemti cilvēki. Viņiem patīk sapazīstināt citus cilvēkus savā starpā, veidot tīklus un rīkot tusiņus. Citi apbrīno Sociālo OTRO spēju būt pirmajiem jebkura cilvēka sarakstā. Viņiem patīk būt sabiedriskās dzīves centrā. Sociālajiem OTRAJIEM ir spēcīga vēlme būt pamanītiem, lai cilvēki tos atceras. Viņus vada bailes no tā, ka viņus aizmirsīs uzaicināt vai nepamanīs. Viņiem ir pašiem savas ambīcijas, bet ļoti dziļi noslēptas. Tādējādi šim OTRAJAM patīk pieslēgties kādam spēcīgam cilvēkam un kļūt svarīgam. Sociālie OTRIE ir dāsni un ir pirmie, kas steigsies sniegt padomu vai palīdzību tiem, kuri ir nonākuši grūtībās.