Uz panākumiem vērsts cilvēks, spējīgs labi pielāgoties jebkurai situācijai vai cilvēkiem. TREŠIE ir pašpārliecināti, atraktīvi un burtiski apburoši. Tiem rūp  statuss un virzīšanās pa karjeras kāpnēm. Ambiciozi, kompetenti un enerģiski cilvēki. Viņus motivē paša sasniegumi. Daudz paveic un ir veiksmīgi gandrīz visā, ko uzņemas. Spēcīgi identificējas ar savu darbu, jo uzskata, ka cilvēka vērtība balstās uz viņu panākumiem. Lai justos mīlēts, TREŠAJAM ir svarīga atzinība. Savas emocijas bieži noliek malā, lai tās netraucētu pienākumu veikšanai. Viņi ir diplomātiski un līdzsvaroti, bet pārāk norūpējušies par savu veiksminieka tēlu un par to, ko citi par viņiem domā. Viņi bieži māna paši sevi uzdodot vēlamo par esošo. Neieredz neveiksmes un kļūdas. Patīk sacensties, bet ir arī labs komandas spēlētāji. Ēnas puse ir darbaholisms, nepārtraukta vēlme konkurēt. Savos veselīgajos attīstības līmeņos TREŠIE ir patiesi, autentiski, sevi akceptējoši un mīloši.

Dzīves laikā iegūstamā spēja – patiesīgums, godīgums 
Bāziskā vēlme – būt vērtīgam
Bāziskās bailes – bailes būt tādam, kuram nav iedzimtas vērtības
Bērnības modelis – pieķeršanās mātei vai mātes funkciju veicējam
Bērnībā, neapzināti, saņemtais vēstījums – nav labi runāt par savām jūtām
Bērnībā zaudētais vēstījums – mēs tevi mīlam par to, kas tu esi
Pamatkaisle – maldi (meli)
Meli jeb Blēdība šajā gadījumā ir tieksme maldināt pašam sevi, lai noticētu, ka mēs esam tikai mūsu EGO. Kad ir tāda ticība, TREŠAIS pieliek visas pūles, lai barotu savu Ego, nevis patieso ES. Mēs šo kaislību varam saukt arī par uzpūtību/iedomību, jo cenšamies izcelt sava ego svarīgumu, ignorējot personības garīgo aspektu.
Paša izdomātais “ideālais tēls”  – man ir panākumi
Dzīves scenārijs – meklē pozitīvu apstiprinājumu visam, ko dara
Dzīves laikā iegūtā atziņa – mani mīlēs un pieņems tikai tad, ja gūšu panākumus un parādīšu sevi no labākās puses.
Izaicinājums pārējiem – noliedz visu, kas apdraud panākumus, mērķi var būt svarīgāki par cilvēkiem.
Problēma pašam – pieviļ pats sevi, neapzinās savas sajūtas, nemierīgs, vienmēr nepieciešama darbība.
Runas veids – reklamējošs, iedvesmojošs
Fiksācija /lamatas – iedomība, ārišķība
Aizsardzības mehānisms – identificēšanās ar jebko, ko dara
Tas, no kā mēģinu izvairīties – no noraidījuma

Veselīgs TREŠAIS ir priecīgs un vēlas nevis konkurēt, bet sadarboties ar citiem, kā veselīgs SESTAIS.

TEŠAJIEM zināmas grūtības sagādā uzticēšanās un atkarība. Būt uzticīgam nozīmē ar otru doties „caur uguni un ūdeni”. TREŠAJIEM piemīt tendence vienkārši atmest ar roku projektam, tiklīdz ir piedzīvota neveiksme vai ciesti zaudējumi. Pastāvot ciešākām attiecībām, šad un tad atklājas dažas viņu lomas un maskas, līdz ar to zūd arī viņu iedarbīgums. TREŠO bailes, ka bez dažādām šīm maskām patības nemaz nav, var izpausties kā bailes no saistībām. Patiesībā, tuvākas attiecības ir vienīgā iespēja pārvarēt savu lomu fiksāciju un augt iekšēji.
Veselīgi TREŠIE dodas SESTĀ virzienā. Viņi vairāk sadarbojas ar citiem un šādā veidā jūtas vēl vērtīgāki. Viņu rūpes par citiem, paradoksālā veidā, liek viņiem pašiem justies vērtīgākiem. Integrētie TREŠIE kļūst reāli, autentiski – daudz patiesāki un attīstītāki. Viņi nav konkurējoši, viņi ir sadarboties griboši. Neizrāda savu pārākumu, bet vienlīdzību. Nemēģina izmantot citus, bet sadarbojas kopīgo mērķu labā, kas pārsniedz viņu personiskās intereses. Veltot sevi citiem, savam darbam, kādam augstākam mērķim, TREŠIE atrod to savas vērtības sajūtu, kuru visu laiku ir meklējuši.  

Neveselīgs TREŠAIS kļūst apātisks kā neveselīgs DEVĪTAIS.

TREŠAJAM savu daudzo lomu dēļ jau no bērnība ir grūti izprast savas patiesās jūtas. Trešie cenšas būt efektīvi visās lietās, ko viņi dara, un nevēlas samazināt tempu, lai citi neizsteigtos viņiem priekšā. Kad tie jau ir diezgan „izdzinuši” sevi, stress liek viņiem uzvesties kā vidēji veselīgiem DEVĪTAJIEM. Visbiežāk tas notiek tad, kad izpaliek atzinība. Lomas vairs nefunkcionē kā iepriekš, taču atklāt savu patieso būtību, nav vairs ne motivācijas ne spēka. Neveselīgajam TREŠAJAM dzīve šķiet bezjēdzīga un tukša. Šādās reizēs Trešais „pamet kaujas lauku”, sāk darboties autopilotā, nespēj koncentrēties un kļūst nenoteikts. Viņi mēģina izvairīties no konfliktiem ar citiem, bet kļūst ārkārtīgi stūrgalvīgi un nesabiedriski, ja kāds ar viņiem konfrontē. Ja stress nemazinās, viņi paliek vēl pasīvāki, atkāpjas un nav ieinteresēti savā darbā – faktiski „velk dzīvību”.
Neveselīgs TREŠAIS var nonākt situācijā, kad saprot, ka vienkārši nespēj realizēt to, ko pats no sevis sagaida. Tagad visu niknumu un naidu, ko būtu vērsis pret konkurentiem, TREŠAIS vērš pats pret sevi. 
Kļūst depresīvi un nereaģē uz apkārtējiem. Viņi neizrāda nekādu interesi nedz par sevi, nedz par jebko citu. Pārējie  var tik tikko noticēt, ka tas ir tas pats cilvēks, kurš pirms tam bija gatavs sasniegt „visu”. Var sāk lietot narkotikas. Ja TREŠAIS ir pastrādājis kādu noziegumu, raizes par to liek pilnīgi nošķirties pašiem no sevis. Viņi nevis jūt vainas apziņu, bet nejūt pilnīgi neko un „izslēdzas”. Kad viņi nokļūst pilnīgi Neveselīgā līmenī, viņi nejūt neko, pat savas naidīgās jūtas, ne.  Galēji neveselīgo TREŠO, kura kārtis ir atklātas vai spēle zaudēta, apdraud domas par pašnāvību: nāve „kā mūžīgais miegs” šķiet vienīgais drošais patvērums.
TREŠAJAM ir vajadzīgi cilvēki, kas viņus mīl un palīdz viņiem atrast jaunus mērķus un jēgpilnas, tikumiskas vērtības, kā arī veltīt enerģiju jaunas, patiesi vērtīgas savas dzīves vīzijas veidošanai, lai izkļūtu no bedres. 

TREŠAIS ar OTRĀ spārnuZVAIGZNE 

VESELĪGS – Šie ir daudz emocionālāki un spontānāki TREŠIE. Viņu dzīvīgums un komunikabilitāte atgādina SEPTĪTOS. Viņi māk būt draudzīgi, izpalīdzīgi un dāsni kā OTRIE, tai pat laikā, saglabāt TREŠĀ pašcieņu, stāju un augstu personisko novērtējumu. Viņi vēlas būt mīlēti un būt tuvās attiecībās ar cilvēkiem, bet dažreiz publisko dzīvi un sabiedrības atzinību viņi labprāt aizstāj ar vienkāršu privātās vai mājas dzīves stabilitāti, kas viņiem sniedz krietni lielāku gandarījumu.
DAĻĒJI VESELĪGS – viņi cenšas apspiest jebkuras sava rakstura iezīmes, kuras traucē viņiem būt iekārojamiem, jo tic, ka viņu reālā vērtība nāk no viņu spējas būt pievilcīgiem un apžilbināt citus. Viņi vēlas, lai citi viņus grib un apbrīno. Viņi zina, kā atstāt iespaidu uz cilvēkiem un bieži paliek pilnīgi pārņemti ar to. Visa viņu uzvedība liecina par to, ka viņi vēlas būt populāri un uzticības cienīgi. Šie cilvēki bieži ir ļoti konkurējoši, bet, parasti viņi to neizrāda atklāti. Viņiem var būt dažādi tēli vienlaicīgi, lai apmierinātu dažādu grupu prasības (ģimenes, draugu, darbavietas).

TREŠAIS ar CETURTĀ  spārnu – PROFESIONĀLIS 

VESELĪGS – saprot, ka pašcieņa ir vairāk atkarīga no panākumiem darbā un karjeras sasniegumiem, nekā no personīgajām īpašībām. Viņi vēlas, lai viņu darbs ir izcils un labi novērtēts, un bieži velta tam daudz enerģijas. Viņiem patīk tas, ko viņi dara (viņu darbs vai amats), un viņi ir gatavi ziedot visu savu enerģiju un brīvo laiku, lai šajā jomā būtu brīnišķīgi profesionāļi. Lai gan viņi ir diplomātiski un apburoši, šie TREŠIE ir daudz nopietnāki un uz konkrētu uzdevumu orientēti, tāpēc bieži atgādina PIRMOS. 
DAĻĒJI VESELĪGS – šajā apakštipā apvienojas spēcīgas ambīcijas un šaubas par sevi, kas, nenovēršami, rada lielu spriedzi. Savā tieksmē pēc perfektuma viņi līdzinās PIRMAJIEM, bet viņi tiecās pēc perfektuma, lai nodrošinātu atzinību un netiktu atzīti par nevērtīgiem. Viņi bieži izstaro kompetenci un nosvērtību, bet nelabprāt iesaistās sabiedriskajā dzīvē (atšķirībā no Trešā ar Otrā spārnu). Viņi var būt pretenciozi un iedomīgi, tai pat laikā paškritiski un nepārliecināti, kas dažreiz pašiem rada apjukumu. 
 
Ja TREŠAJAM dominē pašsaglabāšanās instinkts
Mana vērtība ir atkarīga no tā, kā es spēju nodrošināt māju, iztiku, labu darbu. Esmu lepns, ka varu visus nodrošināt.
Šis ir „darba rūķis”. Savu mīlestību izrāda caur sasniegumiem, caur to, ka nodrošina ģimenei vajadzīgās lietas. Šis TREŠAIS vienmēr ir pārņemts ar lietām.

Ja TREŠAJAM dominē seksuālais instinkts
Liek uzsvaru uz savām spējām pievilināt, būt interesantam un neatvairāmam. Šim TREŠAJAM ir spēcīga vēlme būt iekārojamiem, ne tikai seksuāli iekārojamiem, bet vispārīgi būt novērtētiem un gribētiem. Seksuālais TREŠAIS cenšas atbilst sava laikmeta vai grupas seksuālajam ideāltēlam. Viņš/viņa perfekti izpilda to sievietes vai vīrieša lomu, ko sabiedrība sagaida un atalgo. Iekarojumi ir svarīgi TREŠĀ pašapziņai. Viņi vēlas apžilbināt un pavedina, pievēršot uzmanību savām unikālajām īpašībām. Modernajā sabiedrībā šie cilvēki daudz laika pavada svaru zālēs, pievērš uzmanību savam „pareizajam” izskatam. Viņiem ir spēcīga enerģētiska harizma. Kā seksuālie tipi viņi vēlas tuvas attiecības, bet kā TREŠIE viņi izvairās no tuva emocionāla kontakta, īpaši zemākos līmeņos. 

Ja TREŠAJAM dominē sociālais instinkts
Statusa cilvēks, visvairāk pielāgoties spējīgais TREŠAIS.
Izmanto sociālo instinktu, lai iegūtu vērtību citu cilvēku acīs, lasītu cilvēku domas, pielāgotos un, lai būtu laba reputācija. Šīs TREŠAIS visvairāk tiecās uz panākumiem. TREŠAJAM ir nepieciešama atzinība un pārliecība, ka viņi virzās augšup pa karjeras kāpnēm vai vispār augšup pa dzīvi. TREŠAIS ļoti spēcīgi identificē sevi ar savu sociālo lomu, tāpēc viņiem ir ļoti svarīgi viņu zinātniskie grādi, diplomi, atziņas un apbalvojumi. „Es esmu tas, ko es daru”!  
Visiem gribas ar viņiem iepazīties. Viņiem ir nepieciešamība uzturēt kontaktus ar cilvēkiem, bet var arī pazaudēt sevi tajā visā.