Jūtīga un radoša, mākslinieciski apdāvināta personība ar intensīvu jūtu pasauli, romantisks, uz sevi vērsts cilvēks. Bieži jūtas pārprasts un vientuļš, jo sevi redz atšķirīgu no pārējiem. Ilgojas pēc emocionāla kontakta un dziļi izjustas attiecību pieredzes. Citi viņu kritizē par jūtu sakāpināšanu. Viņam ir grūti novērtēt pašreizējās attiecības, jo piemīt tieksme vēlēties to, ko nevar iegūt, nenovērtējot to, kas viņam ir. Izvairās no kontaktiem ar pelēko masu. Ilgojas pēc emocionāli piesātinātām attiecībām. Ir nosliece uz melanholiju un drāmu. Piemīt tieksme apmierināt savas iegribas un žēlot sevi. Individuālists tic, ka pilnību var sasniegt tikai unikālās, īpašās un piepildītās situācijās. Viņš ir ideālists un tiecas būt autentisks. Ceturtajam ir izjūta par to, kas ir patiesi skaists. Savos veselīgajos attīstības līmeņos CETURTIE ir emocionāli nosvērti, iedvesmas pilni un ļoti radoši. 

Dzīves laikā iegūstamā spēja – nosvērtība 
Bāziskā vēlme – atrast savu patieso es un savu personīgo nozīmi
Bāziskās bailes – bailes pazaudēt savu identitāti vai personīgo nozīmi
Bērnības modelis – aizkaitinājums attiecībā uz abiem vecākiem – tie nevar būt mani vecāki, es noteikti esmu adoptēts!
Bērnībā, neapzināti, saņemtais vēstījums – nav labi būt pārāk rosīgam vai priecīgam
Bērnībā zaudētais vēstījums – mēs tevi redzam tādu, kāds tu esi
Pamatkaisle – skaudība
Skaudība balstās uz sajūtām, ka pietrūkst kaut kas ļoti svarīgs/fundamentāls. Skaudība liek ceturtajam domāt, ka citiem piemīt tās īpašības, kas pašam trūkst. ceturtie ilgojās pēc tā, kas viņiem nav, bet bieži nepamana tās gara dāvanas, kas viņiem ir dotas.
Paša izdomātais “ideālais tēls”  – es esmu savādāks
Dzīves scenārijs – meklē savu autentisko identitāti
Dzīves laikā iegūtā atziņa – man visu laiku kaut kā pietrūkst, un es pēc tā ilgojos
Izaicinājums pārējiem – nepietiekamības sajūta, nebeidzamas krīzes un garastāvokļa maiņas
Problēma pašiem – neapmierināts ar ikdienišķo, nespēj novērtēt to, kas viņiem ir dots
Runas veids – lirisks, skumjš 
Fiksācija /lamatas – grūtsirdība, melanholija
Aizsardzības mehānisms – mākslinieciska izsmalcinātība
Tas, no kā mēģinu izvairīties – no ieradumiem, rutīnas

Veselīgs CETURTAIS kļūst daudz objektīvāks un principiālāks kā veselīgs PIRMAIS

PIRMO vērtības un tīrā sirdsapziņa, dziedinoši līdzsvaro CETURTO jūtu haosu, šaubas par sevi un subjektīvismu. PIRMO idealizētais paštēls (“Man ir taisnība”) palīdz CETURTAJIEM sevi pieņemt. PIRMAJIEM vērtības ir svarīgākas par jūtām, čaklums – par ģenialitāti, saprāts – par iedvesmu. PIRMO lietišķums palīdz CETURTAJIEM distancēties no sevis un iegūt spēju kritiski izvērtēt savu fantāzijas pasauli. Māksliniekiem, kas pieder pie CETURTĀ tipa, ļoti noder PIRMO  čaklums un perfekcionisms, lai savas ģeniālās iedvesmas realizētu arī labā amatnieciskā izpildījumā. Došanās pie PIRMAJIEM nozīmē, ka CETURTIE pieļauj lietišķu kritiku, bet tāpēc nejūtas pazemoti kā personības. PIRMO saistība ar dabu palīdz CETURTAJIEM rast pašam kontaktu ar savu dabiskumu un pirmatnējību.

Neveselīgs CETURTAIS kļūst uzbāzīgs, kā neveselīgs OTRAIS

Neveselīgie CETURTIE ir grūtsirdīgi, apjukuši un atsvešināti, viņi šaubās par sevi. Šāds CETURTAIS mēģina atgūt kontaktu ar realitāti, atsakoties no savas neatkarības un padarot sevi par neaizvietojamu („Es palīdzu”) vai cieši pieķeroties citiem. Viņi nepārtraukti grib pārliecināties, ka netiks pamesti neskatoties uz viņu emocionālajām garastāvokļu maiņām. Šie Ceturtie mēģina risināt sev tuvu cilvēku vajadzības vai pievērst uzmanību visām tām labajām lietām, ko ir darījuši sev tuvo cilvēku labā.  Caur svešu mīlestību vai pieķeršanos viņi mēģina atgūt savu identitāti. Neveselīgs Ceturtais var piespiest kādu citu rūpēties par sevi. Var dzīvot kopā ar vecākiem, draugu vai partneri un kļūt pilnīgi atkarīgi no šī cilvēka. Vienlaikus viņi var ienīst cilvēkus, no kuriem ir atkarīgi, jo uzskata, ka viņi netiek adekvāti saprasti vai aprūpēti. Arī paši pret sevi, šādā stāvoklī, CETURTIE izjūt naidu. 

CETURTAIS ar TREŠĀ spārnu – ARISTOKRĀTS 

VESELĪGS – Šie cilvēki apvieno radošumu ar ambīcijām, ar tieksmi uz personīgo progresu un vēlmi sasniegt mērķus. Viņi ir krietni sabiedriskāki nekā citi Ceturtie. Vēlas būt gan veiksmīgi, gan atšķirīgi vienlaikus . Viņi izjūt nepieciešamību izteikties, bet izteikties radoši. Viņi vēlas atrast pareizo izteiksmes veidu, lai izvairītos no jebkā, kas varētu liecināt par sliktu gaumi. Viņi rada, paturot rātā auditoriju, priekš kuras viņi to dara.  
DAĻĒJI VESELĪGS – šie cilvēki ir vairāk paškritiski, vairāk apzinās tās lietas, kas nosaka viņu vērtību un to, kā viņi izskatās citu cilvēku acīs, nekā Ceturtais ar Piektā spārnu. Viņi vēlas saņemt atzinību gan sev, gan savam darbam, tāpēc parasti velta lielākas pūles jebkam, kas saistās ar sevis pasniegšanu. Viņi ir daudz praktiskāki, bet arī daudz ekstravagantāki – viņiem patīk izsmalcinātība, elegance un kultūra. Parasti redz sevi kā augstākas klases pārstāvjus, kuriem rūp sabiedrības akcepts. Viņi mēdz būt konkurējoši un nicinoši. Narcisisms un pompozitāte tiek demonstrēti diezgan atklāti un tieši.

CETURTAIS ar PIEKTĀ spārnu – BOHĒMISTS 

VESELĪGS – Šie ir ārkārtīgi radoši cilvēki, kas apvieno emocionalitāti un oriģinalitāti. Viņus mazāk uztrauc apkārtējo akcepts un paša statuss nekā Ceturtos ar Trešā spārnu. Savā pašizteiksmē, viņi ir ārkārtīgi individuālistiski un personīgi. Viņi rada vairāk priekš sevis nevis priekš auditorijas. Viņiem vairāk patīk pats radīšanas un atklāšanas process, nekā sevis vai darbu prezentēšana. Viņi ir ļoti pētnieciski.  Viņi parasti izaicina vispārpieņemtās vērtības un autoritātes un pārkāpj noteikumus, ja tas attiecās uz sevis pasniegšanu.
DAĻĒJI VESELĪGS – šie cilvēki kļūst vairāk introverti un mazāk sabiedriski. Viņiem ir tendence vairāk kavēties savā iztēlē nekā reālajā dzīvē. Reālā dzīvē viņiem ir mazāk interesanta nekā iekšējā pasaule, ko viņi sev ir radījusī. Viņus vilina viss, kas ir eksotisks, mistisks un simbolisks. Arī viņu pašu stils bieži vien ir ekscentrisks un neparasts. Šie cilvēki dod priekšroku pesimistiskām dzīves ainām un minimālistiskam dzīvesveidam. Viņi var būt ārkārtīgi nošķirti un privāti, un bieži vien redz paši sevi kā dumpīgus autsaiderus. Viņiem var būt brīnišķīgas atskārsmes uzliesmojumi, bet viņiem sagādā grūtības izdarīt kaut ko praktisku reālajā dzīvē. 

Ja CETURTAJAM dominē pašsaglabāšanās instinkts
Šie ir vispraktiskākie un materiālistiski noskaņotākie un arī visvairāk noslēgtie CETURTIE. Parasti visu uzmanību liek uz savu māju. Ļoti jūtīgi uztver apkārtējo vidi – patīkams apgaismojums, laba mūzika, komfortabla temperatūra. Līdzīgi kā OTRIE arī CETURTIE nemīl sacenties par nepieciešamo resursu iegūšanu. Viņi meklē kādu, kurš viņiem to varētu nodrošināt. 

Ja CETURTAJAM dominē seksuālais instinkts
Šī ir ļoti intensīva enerģija. Seksuālie CETURTIE var būt viegli ievainojami un iespaidojami, bet arī dinamiski un agresīvi. Šis ir emocionāli visintensīvākais tips visā Eneagrammā. Var vienlaicīgi apbrīnot, ilgoties un neieredzēt savu partneri. Garastāvoklis ir mainīgs, un uzvedība vētraina. Seksuālie CETURTIE ir jūtīgi un pavedinoši, greizsirdīgi un privātīpašnieciski kā OTRIE. Viņi vēlas būt vienīgais cilvēks tā otra cilvēka dzīvē. Viņi spēcīgi apšauba savu iekārojamību, tāpēc izmisīgi cenšas sasniegt kaut ko tādu, kas liktu citiem viņus ievērot – kļūt par dižu mākslinieku vai zvaigzni. Tai pat laikā jūt aizvainojumu un nepatiku pret tiem, kas to jau ir sasnieguši.  

Ja CETURTAJAM dominē pašsaglabāšanās instinkts
No visiem CETURTAJIEM tieši šie CETURTIE redz sevi kā pilnīgi atšķirīgu no citiem un unikālu. Ir nedaudz ekstravertāki nekā pārējie CETURTIE. Kā sociālais CETURATIS es vēlos tikt iekļauts, bet kā vispār CETURTAIS es ļoti šaubos, ka esmu un vai es to vispār gribu. Pat ja viņi vēlas veidot kontaktus ar citiem un būt daļa no sabiedrības, viņi īsti nezina kā. Es neiederos savā ģimenē un valstī. Daži no jums ir ļoti jauki, bet nesaprot mani. Tas ir, kā ballēties kopā ar visiem dzīvei nepiemērotajiem cilvēkiem. Sociālais CETURTAIS mazliet labāk iedzīvojas sabiedrībā nekā citi CETURTIE. Šiem cilvēkiem ir nedaudz lielāks iekšējais dzinulis atrast vietu, kur vislabāk varēs izmantot savus talantus. Piemēram, atrodos starp cilvēkiem, kuri saprot skaisto – dizaineri, modes pasaule