Spēcīgs, godīgs, uzticams un gatavs rīkoties, pašpaļāvīgs, pašpārliecināts, kaislīgs un agresīvs.  Ar harismātisku spēku apdāvināti cilvēki, kas citos modina gatavību uzticēties viņu vadībai un sekot. Runā tieši un ir apņēmīgi (nav diplomāti). Patīk kontrolēt apkārtējo vidi un cilvēkus. Tas gandrīz vienmēr izraisa konfliktus. Viņi ir stingri cīnītāji un pārliecināti “nē” sacītāji. Bieži iesaistās konfliktos un viegli atrod izeju no tiem. Problēmas parasti sagādā viņu nesavaldīgais temperaments un nespēja ļaut sev justies vai būt vājiem. Grūti pieņemt citu cilvēku vājumu, bet taisnības vārdā gatavs aizstāvēt neaizsargātos. Astotajam ir grūti pakļauties citu cilvēku  rīkojumiem. Labprāt uzņemas atbildību pats. Atklāti izrāda savas dusmas. Vienmēr gatavs iestāties par savējiem, īpaši, ja pret tiem kāds izturas netaisnīgi. Vienmēr cīnās līdz pēdējam. Problēmas izraisa nesavaldīgais temperaments un sava vājuma nepieļaušana. Savos veselīgajos attīstības līmeņos ASTOTIE ir savaldīgi, tie izmanto savu spēku un milzīgo enerģiju, lai uzlabotu citu cilvēku dzīves, kļūst varonīgi, augstsirdīgi un iedvesmojoši.

Dzīves laikā iegūstamā spēja – nevainīgums, žēlastība
Bāziskā vēlme – būt stipram, patstāvīgam un neatkarīgam
Bāziskās bailes – bailes tikt ievainotam vai kontrolētam no citu puses
Bērnības modelis – noliegums attiecībā uz māti vai mātes funkciju veicēju – neesmu gribēts!
Bērnībā, neapzināti, saņemtais vēstījums – nedrīkst būt vājam vai uzticēties kādam
Bērnībā zaudētais vēstījums – tevi nenodos
Pamatkaisle – iekāre
Iekāre neattiecās tikai uz seksuālo dziņu. ASTOTAIS ir kārs uz kontroli, pašattīstību, intensitāti, varu. Iekāre mudina ASTOTOS uzstāt un pieprasīt attiecībā uz visu savā dzīvē – tā viņi sevi apzināti aizstāv.
Paša izdomātais “ideālais tēls” – es esmu stiprs
Dzīves scenārijs – grib sajust savu ietekmi. cīnās par taisnīgumu un patiesību
Dzīves laikā iegūtā atziņa – nevajag izrādīt savu ievainojamību un uzticēties citiem. labākā aizsardzība ir uzbrukums. 
Izaicinājums pārējiem – kontrolē, dominē, uzbrūk
Problēma pašiem – ievaino sevi un citus, nespēj izrādīt maigumu
Runas veids – izaicinošs, atmaskojošs
Fiksācija /lamatas – atriebība
Aizsardzības mehānisms – noliegums
Tas, no kā mēģinu izvairīties – vājums

Veselīgs ASTOTAIS kļūst sirsnīgāks un rūpējas par citiem kā veselīgs OTRAIS

Kad veselīgs ASTOTAIS iet pie veselīgā OTRĀ, viņš izjūt ilgi apspiesto līdzjūtību pret citiem cilvēkiem. Viņi izmanto savu varu un spēku, lai iedvesmotu un atbalstītu citus. Viņi izrāda rūpes, ir dāsni un rūpēja par citu labklājību, izmanto visu savu ietekmi, lai uzlabotu apstākļus vai celtu standartus. Viņi saprot, kāda ir mīlestības vara, nevis mīl varu un kalpo kaut kam, kas ir augstāks par viņu pašu gribu. ATOTIE atklāj, ka ir spējīgi brīvi paust savas jūtas pret citiem vienkāršā un sirsnīgā veidā. Viņi ir spējīgi labāk parūpēties par citiem un pieņemt citu rūpes par sevi, nedomājot, ka tas viņus padara vājus. Viņi zina, ka var patiesi mīlēt, nezaudējot sevi. Būt jūtīgam un maigam, bet vienlaikus – stipram, ir lielākais varoņdarbs, uz kādu ASTOTAIS ir spējīgs.

Neveselīgs ASTOTAIS kļūst noslēgts un baiļpilns kā neveselīgais PIEKTAIS

ASTOTIE ir rīcības cilvēki. Viņi ir pārliecināti par sevi, viņiem ir stingra nostāja. Viņi smagi strādā, kaislīgi dzīvo un dažreiz iesaistās spēka spēlītēs ar citiem, jo cīnās par taisnību vai vienkārši aizstāv savas intereses. Dabīgi, šāda dzīves pozīcija var sagādāt daudz stresa, un kad ASTOTAJIEM ir par daudz, viņos sāk parādīties vidēji veselīgā PIEKTĀ īpašības. Viņi emocionāli un fiziski attālinās. Noiet malā, lai izstrādātu labākas savas rīcības stratēģijas un virzienus. Šādos brīžos ASTOTIE ir sevī noslēgušies un attālinājušies, bet arī daudz ciniskāki un pesimistiskāki attiecībā uz dzīvi un citiem cilvēkiem. Iešana pie PIEKTĀ iedod ASTOTAJAM laiku atelpai, bet eventuāli vienkārši vairo viņu aizdomas un rada atstumtības sajūtu.
Neveselīgie ASTOTIE karo ar visu pasauli. Viņi cenšas tik ļoti dominēt un kontrolēt, ka bieži vien viņiem parādās reāli ienaidnieki. Stress ir milzīgs, un ASTOTĀ bravūra un pašpārliecinātība eventuāli sabrūk. Kad ASTOTAIS iet pie PIEKTĀ viņa šausmas attiecībā uz pasauli un savu bezpalīdzību jau ir iesakņojušās viņu apziņā, un ASTOTIE ietin sevi nihilistiskā izolācijā (norobežojas). Viņi jūtas bezspēcīgi un nespēj kontaktēties ne ar vienu, bieži vien viņiem ir savādas fobijas vai izkropļoti pieņēmumi. Šādās reizēs viņi nevienam neuzticas, ikvienu un jebko uzskatot par apdraudējumu savai eksistencei. 
     
ASTOTAIS ar SEPTĪTĀ  spārnu – IZDZĪVOTĀJS 

VESELĪGS – Atjautīgs un apķērīgs tips, kam ir labs redzējums attiecībā uz dažādām praktiskām iespējām. Šie cilvēki bieži ir ļoti harismātiski un spējīgi piesaistīt citus cilvēkus sava redzējuma īstenošanai. Orientēti uz rīcību, vēlas būt noteicēji par savu pasauli. Viņi māk izaicināt citus attīstīt savas spējas un pārsniegt gaidīto, tā, lai viņu dzīves uzlabotos kaut kādā praktiskā veidā. Šis ir visneatkarīgākais apakštips, bieži vien uzņēmējs, cilvēks, kurs rada projektus, kas nodrošinās viņu neatkarību.  
DAĻĒJI VESELĪGS – šie ir bezbailīgi tipi, kuriem patīk risks. Viņiem parasti ir „lieli plāni”. Lai iedrošinātu citus cilvēkus sadarboties, viņi dod lielus solījumus un pārspīlē sava riskantā pasākuma potenciālu. Vieni no sabiedriskākajiem tipiem, runīgi, draudzīgi un ļoti pašpaļāvīgi. Viņi ir pragmatiski, praktiski un konkurētspējīgi. Nemēģina izpatikt citiem, nemīl samierināties ar citu vājumu vai nemākulību. Viņi kļūst nepacietīgi, impulsīvi un tos daudz vairāk vada jūtas nekā Astotos ar Devītā spārnu. Daudz agresīvāki un krietni vieglāk iziet uz konfliktu. Nemēdz piekāpties.  

ASTOTAIS ar DEVĪTĀ spārnu – LĀCIS  

VESELĪGS – šie ir spēcīgi un pašpārliecināti tipi, tai pat laikā, klusi, stabili un mierīgi. Viņi ir krietni nosvērtāki, ejot uz savu mērķi, nav tik atklāti agresīvi vai nemierīgi kā citi Astotie. Viņi ir daudz sirsnīgāki un uz ģimeni orientētāki. Savu varu un vadību izrāda caur pasargāšanu, kā protežē. Raksturā ir mazāk „mahinatora” iezīmes. Lai gan viņi vēlas būt neatkarīgi, viņi grib to darīt savā tempā. Spēja nomierināt un no jauna pārliecināt citus padara šos tipus par harismātiskiem vadītājiem. 
DAĻĒJI VESELĪGS – šķiet, ka viņiem ir duāla daba. Viņi izpaužas atšķirīgi dažādās savas dzīves jomās. Piemēram, viņi var būt sirsnīgi un saprotoši mājās, bet ļoti apņēmīgi un agresīvi darbā. Šiem tipiem parasti patīk dzīvot klusi un neuzbāzīgi. Viņi parasti runā lēni un vēro sarunas biedru neverbālās komunikācijas zīmes un ķermeņa valodu – draudzīgi, bet slepus vērtē cilvēkus. Stratēģiski un vērīgi viņi gandrīz izaicina citus nenovērtēt viņus līdz galam. Šie Astotie ir stūrgalvīgi, bezkaislīgi nesatricināmi un klusībā draudīgi. Kad viņi zaudē savaldīšanos, dusmu izvirdums nāk pēkšņi un nežēlīgi, un tad tas pazūd tikpat pēkšņi, kā ir parādījies. 

Ja ASTOTAJAM dominē pašsaglabāšanās instinkts
Šie ASTOTIE ir visvairāk tendēti uz darbaholismu, un ir gatavi strādāt vairākās darbavietās, lai nopelnītu tik, cik vajag, lai justos pasargāti un apmierināti. Nauda ir vara un tās abas nekad nevar būt par daudz.
Viņiem patīk kontrolēt to vidi, kurā ASTOTIE atrodas, darīt lielas lietas, ar lielu vērienu.

Ja ASTOTAJAM dominē seksuālais instinkts
Arī piedzīvojumu meklētāji, bet visam ir jābūt kvalitatīvam – tāds Džeimsa Bonda stils. Šie ASTOTIE ir vismazāk saspringtie un visharismātiskākie no visiem ASTOTAJIEM. Viņi kaislīgi atdodas tiem cilvēkiem, kuri viņiem rūp. Viņiem ir viltīgs un nerātns humors un viņiem sagādā baudu „būt sliktajiem zēniem un meitenēm”. Viņi spēj būt nekaunīgi. Tie spēj būt ārkārtīgi mīloši un uzticami, bet viņi var uztvert intimitāti arī kā cīņu par kontroli vai iespēju celt savu pašcieņu. 
ASTOTIE meklē intensitāti attiecībās – kāpumi un kritumi tādu arī sniedz. „Es gribu satikt kādu, kurš tiek galā ar manu enerģiju, lai man nav vairāk jākontrolē”. 

Ja ASTOTAJAM dominē sociālais instinkts
Ja SEPTĪTAJIEM patīk daudz no vis kaut kā, tad ASTOTAJIEM patīk daudz no kaut kā viena. Tā ir iekāre attiecībās. Sociālajiem ASTOTAJIEM patīk zināt, kuri ir draugi un, kuri ienaidnieki. Cieņa un uzticēšanās ir divi svarīgi jautājumi! Sociālie ASTOTIE testē tos cilvēkus, par kuriem rūpējas, lai pārliecinātos, ka viņu draudzība ir stabila un droša. Pulcē ap sevi tādus draugus, kuri ir paredzami, un, kuri pieņem ASTOTOS tādus, kādi viņi ir. Mani draugi, mani cilvēki! Sociālie ASTOTIE ir ļoti harismātiski. Viņiem patīk, ja pārējie labi tiek galā ar viņu enerģiju. Vienmēr gatavi palīdzēt vājākajiem vai nelaimē nonākušajiem.