Līdzsvarots, mierīgs un harmonisks. Izvairās no konfliktiem. Grib būt apmierināts ar dzīvi, justies omulīgi. Paļāvīgs, stabils, parasti piekrīt citu cilvēku viedoklim. Viegli saskata visu pušu viedokļu priekšrocības un trūkumus, tādēļ viņu sauc par vidutāju un samierinātāju. Izskatās neizlēmīgs, piemīt iekšējs kūtrums. Parasti stāv ar abām kājām uz zemes, atbalsta citus un bieži vien ir radošs, bet savās sliktākajās izpausmēs plūst līdzi straumei,  lai tikai saglabātu mieru un izvairītos no konfliktiem. Viņu uzskata par patīkamu cilvēku, ar kuru viegli saprasties. Izvairās no būtiskiem uzdevumiem un pievēršas maziem ikdienas darbiem.  Devītajam ir grūtības saprast, kas ir viņš pats. Saskaroties ar grūtībām, ir stūrgalvīgs un ietiepīgs.  Dusmu atklāta izrādīšana no viņa prasa ļoti daudz enerģijas, tomēr mēdz būt pasīvi agresīvs. Savos veselīgajos attīstības līmeņos DEVĪTIE ir rīcības cilvēki, kas ir spējīgi risināt konfliktus, apvienot un vadīt cilvēkus.

Dzīves laikā iegūstamā spēja – rīcība
Bāziskā vēlme – būt vienotam, iekšēji mierīgam, stabilam
Bāziskās bailes – es baidos zaudēt savu piederību, nebūt vienotam
Bērnības modelis – pieķeršanās abiem vecākiem
Bērnībā, neapzināti, saņemtais vēstījums – nav labi sevi aizstāvēt
Bērnībā zaudētais vēstījums – Tava klātbūtne ir svarīga
Pamatkaisle – slinkums (kūtrums)
Tas nav vienkāršs slinkums, jo DEVĪTIE ir pat ļoti čakli un darbīgi. Tā drīzāk ir vēlme neiesaistīties. Tā ir nevēlēšanās izcelties ar visu savu vitalitāti, lai visā pilnībā parakstītos uz visu, ko dzīve sniedz.
Paša izdomātais “ideālais tēls”  – es esmu mierīgs un apmierināts
Dzīves scenārijs – dzīvē meklē harmoniju un līdzsvaru
Dzīves laikā iegūtā atziņa – manas vēlmes ir mazāk svarīgas
Izaicinājums pārējiem – nav sava viedokļa, neizrāda iniciatīvu, pasīvi agresīvs
Problēma pašiem – dzīvi “noguļ”, darbojas autopilotā.
Runas veids – monotons
Fiksācija /lamatas – slinkums, ērtības meklēšana
Aizsardzības mehānisms – sevis narkotizēšana
Tas, no kā mēģinu izvairīties – konflikti

Veselīgs DEVĪTAIS kļūst daudz enerģiskāks un sevi attīstošāks, kā veselīgs TREŠAIS

Kad veselīgs DEVĪTAIS iet pie TREŠĀ viņš ir ieinteresēts savā potenciālā un sevis attīstīšanā. Viņš paņem dzīvi savās rokās, novērtē sevi un savu ieguldījumu. Viņš iemācās investēt savu laiku un darbu lietās, kas asina viņa talantus un palīdz augt. Pašapziņa aug, un DEVĪTIE kļūst daudz pārliecinātāki un neatkarīgi. Viņi dzīvo daudz apzinātāku dzīvi, ir praktiski un dzīvo reālā nevis idealizētā pasaulē. DEVĪTIE saprot, ka viņiem patīk dzīvot un izteikt sevi visā pilnībā, nezaudējot saikni ar cilvēkiem, kuri viņus patiešām mīl. 

Neveselīgs DEVĪTAIS kļūst nemierīgs un uztraukts kā neveselīgs SESTAIS

Vidējie DEVĪTIE ir vienkārši, draudzīgi, pozitīvi, piekrītoši. Cik vien var, viņi cenšas neietekmēties no dzīves kāpumiem un kritumiem. Bet DEVĪTIE tāpat ka jebkurš cits nespēj palikt imūni pret dažādām problēmām, vai nebēdāties, ja notiek kaut kas bēdīgs. Viņu spēcīgā aizsardzības sistēma palīdz viņiem būt salīdzinoši mierīgiem pat krīzes situācijā, bet, kad tas paliek par daudz, viņi sāk demonstrēt vidēji veselīgā SESTĀ īpašības.  
Šādās reizēs DEVĪTIE kļūst acīmredzami satraukti. Pirms tam viņi varbūt ir atteikušies ieskatīties problēmās dziļāk, bet tagad redz pilnu briesmu ainu un kļūst nervozi un pesimistiski. Ja problēma ir saistīta vēl ar kādu citu cilvēku, DEVĪTAIS var pēkšņi asi reaģēt un kļūt izaicinošs kā vidēji veselīgais Sestais – nolamā cilvēkus un palaiž vaļā savu apspiesto aizkaitinājumu. Tas sniedz īstermiņa atvieglojumu no ilgi krātās spriedzes, bet tas parasti neatrisina reālo konfliktu vai problēmas.
Neveselīgie DEVĪTIE var kļūt ļoti stūrgalvīgi un pretoties savām iekšējām sāpēm vai bažām. Viņi demonstrē noliegumu un attālināšanos, bet tas viņus attālina no realitātes tik ļoti, ka beigās viņi nav spējīgi tālāk funkcionēt. Kad DEVĪTIE iet uz neveselīgo Sesto, viņu milzīgais nemiers un paranoja jau ir ieņēmušas stabilu vietu viņu apziņā.
Viņi reaģē histēriski, kļūst bailīgi un iracionāli, uzbrūk pārējiem, un, tai pat laikā, vairāk nekā jebkad ir atkarīgi no citu palīdzības savu problēmu risināšanā. Neveselīgie DEVĪTI izturas mazohistiski pret sevi, lai tie citi nāktu un glābtu viņus un atkal būtu kontaktā ar viņiem.

DEVĪTAIS ar ASTOTĀ  spārnu – TIESNESIS 

VESELĪGS – patīkams cilvēks, kas sniedz mierinājuma sajūtu citiem, tai pat laikā ir izturīgs un spēcīgs. Viņi ir vienlaicīgi gan pārliecinoši un vareni gan maigi un lēnprātīgi. Viegli kontaktējas ar cilvēkiem un ir kā starpnieki konfliktu situācijās. Viņi bieži meklē kādu jaunu projektu, lai ieviestu izmaiņas ikdienas rutīnā. Viņi ir praktiski, un viņus parasti interesē savas tiešās vajadzības, fiziskie un finanšu apstākļi.  Daudz sabiedriskāki nekā citi Devītie. Viņi parasti dod priekšroku darbam ar citiem cilvēkiem. Viņi ir lieliski konsultanti un citu profesiju pārstāvji, kur ir nepieciešams sniegt palīdzību citiem cilvēkiem. Viņi spēj būt efektīvi biznesā, īpaši vadot pārrunas vai personālvadībā. 
DAĻĒJI VESELĪGS – ļoti sabiedriski un mīl labi pavadīt laiku. Patīk komforts, ir jutekliski. Tas traucē fokusēties uz nozīmīgiem mērķiem. Viņi mēdz būt stūrgalvīgi un pašaizsargāties, sist ar kāju pa grīdu un nevienā neklausīties. Šiem ir slikts temperaments. Nevar nekad zināt, kas viņus aizsvilinās – parasti tas ir apdraudējums viņu personīgajai labklājībai, ģimenei, darbam, ticējumiem. Viņi var būt skarbi un viegli uzliesmojoši, bet tad pēkšņi nomierināties.   

DEVĪTAIS ar PIRMĀ  spārnu – SAPŅOTĀJS 

VESELĪGS – iztēles bagāts un radošs, bieži ir spējīgs sasintezēt dažādas skolas, mācības vai viedokļus vienā ideālas pasaules vīzijā. Viņi ļoti labi māk izpausties neverbālās komunikācijas formās (māksla, mūzika, deja, sports vai darbs ar dzīvniekiem vai dabā). Parasti viņi ir draudzīgi un nomierinoši, bet viņiem ir skaidra sava mērķa izjūta, īpaši attiecībā uz saviem ideāliem. Viņi bieži vien ir labi terapeiti, konsultanti, padomnieki, kas vienlīdz labi māk klausīties netiesājot citus un izrādīt vēlmi citiem palīdzēt. 
DAĻĒJI VESELĪGS – viņi vēlas, lai ārējā pasaulē valdošā kārtība sniegtu rīkojumus viņu iekšējai pasaulei. Šie cilvēki parasti tiek ierauti nebūtiskās aktivitātēs un vienkārši būt aizņemti. Viņi var būt ļoti enerģiski, bet attālināti un neiesaistīti, kas traucē sasniegt ilgtermiņā mērķus vai pārliecināt citus sev pievienoties. Ir mazāk pārdroši un vairāk rezervēti nekā citi Devītie. Dusmas pauž savaldīgi un drīzāk ar gruzdošu, nevis kvēlojošu sašutumu. Viņiem rūp cienījams stāvoklis, un viņi bieži jūtas morāli pārāki par dažādām sociālajām klasēm, kultūrām un dzīves stiliem. Viņos var parādīties puritāniskas iezīmes, kā arī akurātas un kārtīgas perfekcionista iezīmes. 

Ja DEVĪTJAM dominē pašsaglabāšanās instinkts
Pašsaglābāšanās DEVĪTIE ir „Vienkāršības Karaļi”, viņi spēj priecāties par vienkāršām lietām, visā meklē harmoniju. Vienkārši rituāli, vienkārši ieradumi, komforts. Viņi vēlas izvairīties no stresa un būt finansiāli neatkarīgi. Lepojas, ja var iztikt ar mazumiņu. Ļoti praktiski un strādīgi, bet dara “mazos darbiņus”, lai izvairītos no lieliem, stratēģiskiem. DEVĪTO inertums visvairāk parādās šajā pašsaglabāšanās apakštipā. 

Ja DEVĪTJAM dominē seksuālais instinkts
Ļoti radoši, pozitīvi un romantiski. Viņi māk skaisti un emocionāli ilgoties. Seksuālie DEVĪTIE pievelk noteikta veida cilvēki, un viņi ir gatavi ar tiem saplūst.  Viņi bieži saka: „Mūsu dzīve”, nevis „Mana Dzīve”. DEVĪTIE uztver partnera sajūtas skaidrāk nekā paši savējās, un gandrīz ķermeniski sajūt, kas notiek mīļotajā. Ļoti satuvinās ar saviem partneriem, draugiem, ģimeni. Vislaimīgākie viņi ir tad, kad dzīvo kopā ar tādu partneri, kuram ir visas tās īpašības, kuras viņi vēlētos paši sev – komplimenti manam partnerim ir komplimenti man un līdzīgi – apvainojumi partnerim ir apvainojumi man.

Ja DEVĪTJAM dominē sociālais instinkts
Patīk pulcināt cilvēkus un radīt mieru visu starpā. Sociālais DEVĪTAIS ir tāds vidutājs. Viņam rūp labas attiecības ar citiem cilvēkiem. Viņi redz stāsta abas puses un parūpējas, lai jautājums pušu starpā tiktu atrisināts. Viņiem patīk sadarboties ar citiem un iesaistīties visā, kas notiek, bet viņi nav laimīgi, ja citi liek uz viņiem pārāk lielas cerības. Viņi spēj būt fiziski iesaistīti kādā notikumā, bet garīgi un emocionāli būt pilnīgi ārā no tā. Šiem DEVĪTAJIEM parasti ir liela enerģija un viņi ir aktīvi, bet agrāk noteikto un pazīstamo robežu ietvaros. Viņi vēlas zināt, kas tieši no viņiem tiek sagaidīts. Kaut kādā brīdī sociālajam DEVĪTAJAM parādās tieksme zaudēt savu identitāti un kļūt par kāda cita cilvēka klonu.