KAS IR ENEAGRAMMA?

Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur – “Viss tiek uztverts tādā veidā, kā to uztver tas, kurš to uztver”

Akvīnas Toms, viduslaiku teologs un filozofs.

Ir diezgan saprotami, ka mūsu uzskati, spriedumi, domāšana un attieksme pret dažādām lietām ir ļoti atšķirīgi. Informāciju, ko ikdienā saņemam, vispirms izlaižam caur savu “filtru”, pielāgojam savam skatupunktam un beigās, tam, ko mēs domājam par attiecīgo cilvēku, pasākumu vai lietu ir attāls sakars ar patieso realitāti.

Kāpēc katrs redzam pasauli tik atšķirīgu?

To, kas mēs esam veido 3 faktori: 1) mūsu iedzimtais mantojums, 2) vide, kurā mēs dzīvojam, 3) tas, ko mēs ar šo mantojumu un vidi izdaram, balstoties no tā kāds ir mūsu temperamants.  

Bez tam, jau agrā bērnībā mēs katrs izveidojam savas izdzīvošanas stratēģijas vai piespiedu risinājumus, lai apmierinātu savas vajadzības pārsvarā pēc mīlestības, atzinības, labsajūtas, pieņemšanas, drošības vai kārtības. Ar laiku mums izveidojas tāds konkrēts paradumu komplekts, kas ir neapzināts un automātisks  – tā ir noteikta veida uztvere, domāšana, izjūtas, izturēšanās veids. Tā ir sava veida aizsardzība vai bruņas pret mums nelabvēlīgiem apstākļiem vai piedzīvoto problēmu bērnībā un agrā jaunībā. Bērnība ir pagājusi, bet mēs turpinām valkāt šīs bruņas, nemaz nenojaušot par to radītajiem ierobežojumiem. SPONTĀNA savas patiesās dabas izpausme mums ir kļuvusi sveša.

“Līdz brīdim, kamēr mēs neredzam, ko tas mums patiešām maksā – dzīvot tādu dzīvi, kādu mēs dzīvojam, mēs nekad netiksim no šīs dzīves laukā. Vienīgi tad, kad cilvēks redz, ka dzīvo kā cietumā, viņš spēj no tā izkļūt.”

Georgs Gurdžijevs

Kā es varu pamanīt savus uzvedības modeļus? 

Atbildi uz šo jautājumu sniedz Eneagramma. Tā ir mācība par cilvēka uzvedības modeļiem, kas balstās uz gadsimtiem senām zināšanām, kuras ir atdzimušas modernās pasaules kontekstā, pateicoties mūsdienu psiholoģijai un neirozinātnei. 

Eneagrammas nosaukums ir cēlies no grieķu valodas ennea – deviņi un gramma – zīmes.

Eneagramma runā par cilvēka personības DEVIŅIEM dažādiem bāziskajiem tipiem. Tā sniedz holistisku pieeju sevis iepazīšanai, parāda visai sarežģītu un precīzu karti, kas palīdz orientēties cilvēka rakstura tendencēs un izturēšanās veidos. Eneagrammas tipu apraksts nav statisks, tas ir ļoti mainīgs un daudzdimensiāls. 

Parasti mūsu tipa raksturīgākās tendences un izturēšanās veids nerada izbrīnu apkārtējos, jo tas gandrīz vienmēr atkārtojas, un lielākoties ir sagaidāms. Taču mūsu rīcības patiesais iemesls paliek apslēpts. 

Kāds ir manas rīcības patiesais iemesls?

Mūsu rīcības galvenais iemesls ir neapzināts NEMIERS par to, ka esam zaudējuši saikni ar savu oriģinālo, spontāno, neatkārtojamo un patieso būtību.Atkarībā no mūsu tipa, šis nemiers izpaužās kā viena no deviņām kaislībām:

dusmas, lepnums, meli, skaudība, skopums, bailes, nesātība, iekāre, kūtrums.

Eneagramma apraksta 9 dažādus cilvēku tipus, kas balstās uz šīm 9 kaislībām. Katrs Eneagrammas tips atklāj to psiholoģisko mehānismu caur kuru mēs esam aizmirsuši, tikuši nošķirti no savas patiesās būtības, kas lielākoties notiek jau agrā bērnībā. Eneagramma neanalizē konkrētu uzvedību, bet gan šīs uzvedības cēloni.

Kā es varu atklāt savu tipu?

Ir nepieciešama apzināta drosme un garīgs briedums, lai paskatītos uz sevi no malas, saskatītu un atzītu savas rīcības patiesos motīvus. Lai atrastu savu Eneagrammas tipu, ir jābūt maksimāli godīgiem attiecībā pret sevi. Ar milzīgu iejūtību un uzmanību jāgrib ieskatīties dziļi sevī, nebaidoties sastapties ar tām savas ēnas pusēm, kuras esam slēpuši ne tikai no apkārtējiem, bet arī paši no sevis.

Ja mēs atklājam savu pamatkaisli, tad iestājas tāds „ahā” moments. Tas izskaidro visu: kapēc es izvēlos konkrētus daugus, konkrētu sporta veidu, konkrētu skolu vai darbavietu, utt. Patiesībā sava tipa atklāšanas brīdī mūs var piemeklēt ļoti nepatīkamas sajūtas. Parasti cilvēkiem nepatīk atzīt, ka viņi ir TAS tips. Ja kādam jau pašā sākumā ļoti patīk savs izvēlētais tips, tad viņš nav atklājis pareizo tipu.

Ir jāuzmanās no citu cilvēku tipēšanas, jo Eneagramma ir ļoti spēcīgs pašizziņas līdzeklis, bet neprasmīgi pasniegts, tas var kļūt par klišejisku un bezjēdzīgu cilvēku tipēšanas ieroci.  

 „Ja Tev kāds cilvēks nepatīk, Tev īstenībā nepatīk viņā kaut kas, kas ir daļa no Tevis paša. Mūs netraucē tas, kas nav daļa no mums pašiem”

Hermanis Hese

Sava tipa noteikšana ir tikai SĀKUMS. Eneagramma ved tālāk par cilvēka tipa aprakstu. Svarīgākais Eneagrammas jautājums ir nevis „No Kurienes”, bet „Uz Kurieni”. 

Vai dzīves laikā mūsu tips mainās?

Ar savu tipu mēs piedzimstam. Lai gan mūsos klātesoši ir visi deviņi tipi, tas viens nostiprinās un ar laiku kļūst dominējošs. Dzīves laikā tips nemainās, bet mūsu iekšējā darba rezultātā kļūst daudz atbrīvotāks. 

Uzzini, kas Tu esi un esi tas!

PINDARS, sengrieķu dzejnieks

Kur pielieto Eneagrammu?

Eneagrammu ikdienā izmanto miljoniem cilvēku, tā strādā un to ir viegli izmantot, jo mēs katrs varam pārliecināties, ka Eneagramma ļoti precīzi apraksta mūsu pieredzi. Tā iezīmē mūsu pārmaiņu iespējas, mudina pilnveidoties un izkļūt no dzīves laikā uzlikto bruņu žņaugiem; 

Eneagramma ir pierādījusi sevi kā efektīvu terapijas un pašattīstības instrumentu. Tā ir precīza un skaidra metode, kas 

  1. palīdz saprast sevi, ieskatīties nākotnē, saprast savus uzdevumus un savu patieso aicinājumu; 
  2. dziedina dažus pat ļoti dziļus iekšējos ievainojumus;
  3. palīdz veidot attiecībās ar apkārtējiem, samazināt konfliktu iespējamību un veicināt savstarpēju sapratni; 
  4. iemāca cienīt tos, kas ir atšķirīgi no mums un izturēties pret apkārtējiem ar lielāku toleranci un līdzjūtību. Ja tas tā nav, tad Eneagramma jums nav pareizi pasniegta.
  5. profesionālajā segmentā ar Eneagrammas palīdzību var atklāt katram tipam specifisko darba motivāciju, konfliktu risināšanas un komunikācijas stratēģiju

Tas laikam atbild uz jautājumu, kāpēc tieši tagad, šajā sarežģītajā pretrunu, savstarpējās neiecietības un uzskatu sadursmju laikā, mēs runājam par Eneagrammu. Tā palīdz mums mainīties un ieraudzīt dzīvi no jauna skatupunkta. Mūsu prāta, sajūtu un rīcības attīrīšana no klišejām, ilūzijām un egoisma ir priekšnosacījums, lai labāki cilvēki veidotu labāku sabiedrību. 

Pasauli jau nemaina skaistas idejas vai stingri likumi. Pasauli maina pārmainīti cilvēki.

Juris Rubenis