Radošo personību apvienība “9 zīmes” ir uzņēmējas Elitas Moisejas un mākslinieces Indras Sproģes kopprojekts, kura pamatā ir vēlme iepazīstināt plašāku sabiedrību ar Eneagrammas mācību, lai veicinātu daudz dziļāku, autentiskāku, empātiskāku, atklātāku un brīvāku savstarpējās saziņas veidu, gan biznesa, gan privātajā vidē. Tas kļūst iespējams, ja iepazīstam patieso sevi un uzdrošināmies tādi būt ar katru dienu kādu minūti ilgāk, līdz nevēlamies un arī nespējam atgriezties pie sava “vecā es”.


ELITA MOISEJA

Elita Moiseja ir uzņēmēja, NP Properties (industriālo parku attīstītājs) valdes priekšsēdētāja www.industrial-park.lv.

Sertificēta Eneagrammas Institūta (ASV) pasniedzēja, vada Eneagrammas seminārus un apmācības, konsultē režisorus un aktierus autentisku raksturlomu izveidē. Turpina pilnveidoties pie Eneagrammas profesionāļiem ASV un piedalās radošos personības izaugsmi veicinošos kopprojektus:

Cilvēka seja ir nekas vairāk kā vienkārši maska, varbūt vienīgi acis ir tās, kas saka patiesību. Es Tevi redzu.

Elita Moiseja

INDRA SPROĢE

Indra Sproģe ir māksliniece. Grāmatu “Laiks vijas ap tevi”, “0+0=bezgalība”, “Miljons”, “Joka pēc ALFABĒTS”, “Māci mani, Degunlāci!” autore. Animācijas filmu “Awesome Beetle’s Colors” un “Ievads epilogam” scenārija autore, māksliniece un režisore.

Unikālo Eneagrammas tēlu autore. Mācījusies Eneagrammas Institūtā (ASV), un tur gūtās zināšanas izmanto, tās radoši transformējot un kopā ar Elitu veidojot uz visām maņām balstītus notikumus, kas atspoguļo Eneagrammas tipu atšķirīgās stratēģijas.

“ Mani fascinē Eneagrammas ciparu matemātiskās struktūras, jo caur tām mums ir iespēja piekļūt tuvāk patiesībai par sevi. “

Indra Sproģe

Pārāk bieži Eneagramma tiek uzskatīta par vienkāršu personības tipu kopumu, kas mūs ieslēdz fiksētos priekšstatos par sevi. Patiesībā tas ir dinamisks transformācijas rīks. Galvenais nav atrast savu tipu, galvenais ir kļūt par to cilvēku, kas slēpjas aiz Tava tipa.

(Russ Hudson – Eneagrammas Institūta dibinātājs)


Eneagramma ir viena no mācībām, pēc kuras apgūšanas cilvēki nereti jautā: kā es dzīvoju, kad to vēl nezināju? Eneagramma ir ļoti noderīgs garīgās izaugsmes un sevis izpratnes līdzeklis, katrs cilvēks pats var pārliecināties par eneagrammas metodes iedarbīgumu. Neesmu saticis nevienu cilvēku, kas rūpīgi iepazinies ar eneagrammu nebūtu varējis vismaz iegūt noderīgas atziņas vai dažkārt – visu savu dzīvi ieraudzīt pilnīgi jaunā perspektīvā.

(Juris Rubenis)


Pirmo reizi uzzināju par Eneagrrammu 1973. gadā  no Jezuītu mācītāja. Tas bija dziļš noslēpums – no mutes mutē. Pagājuši 46 gadi, un es varu teikt – mums ir darīšana ar Mistēriju/milzīgu noslēpumu. Visu laiku parādās jauns līmenis, jauns līmenis, jauns līmenis, jo mūsu pašizziņas procesā atklājas arvien jaunāki un dziļāki slāņi. Šo procesu mēs nevaram nedz kontrolēt, nedz izskaidrot. Un tas nekad nebeidzas.

(Ričards Rors)